Księdzu Mariuszowi składamy najżyczliwsze życzenia imieninowe dziękując mu za posługę i pracę  na wielu polach w naszej Parafii, w szkole.

W obecnych dniach modlimy się  jedność wszystkich chrześcijan.

Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (katecheza także w przyszłą niedzielę). Ponadto, po tej Mszy św., będzie miało miejsce spotkanie dla Rodziców i dzieci wyjeżdżających na tegoroczne zimowisko. A po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania. W przyszłą niedzielę wspominamy kolejną rocznicę święceń biskupich Bpa Józefa Wróbla Sercanina. Msza św. o godz. 11.00 z udziałem dzieci. Od godz. 10.00 spotkanie scholii i przygotowanie liturgii Mszy św. Rodziców bardzo proszę, aby pozwalali swoim córkom do uczestnictwa w scholii parafialnej wspomagając wysiłki Pani katechetki i duszpasterzy. Bardzo o to proszę. Do scholii mogą należeć nawet starsze dziewczynki (z ostatnich klas szkoły podstawowej).

Taca inwestycyjna za tydzień będzie przeznaczona na koszty ogrzewania kościoła i jego zaplecza. To będzie jedyna zbiórka tej zimy. Dziękuję wszystkim za ofiarność, a także tym, którzy już złożyli taką ofiarę.

W dniu 27 stycznia 2019 roku, w godzinach od 9 do 13 na parkingu przy kościele w Pliszczynie będzie można oddać krew. Na krwiodawców będzie czekał autobus medyczny z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zgłaszający się do oddania krwi (18 - 65 lat) powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty lub legitymację studencką, prawo jazdy, paszport, dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

W poniedziałek obchodzimy wspomn. św. Agnieszki, a w czwartek św. Franciszka Salezego – Bpa i Dr Kościoła. W piątek obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła.

Najprawdopodobniej 31 stycznia rozpocznie się montaż nowych organów.

    Serdecznie dziękujemy za posprzątanie kościoła, a na sobotę 19 stycznia (na godz.9.00) prosimy: Wiesławę i Zenona Urban, Annę i Mariusza Styrnik, Grzegorza Górskiego,  Urszulę i Jarosława Górskich, Kazimierę i Henryka Szewczyków, Annę i Sławomira  Kutyma.

    Uczestnicy pogrzebu śp. Stanisława Sadury z Pliszczyna ofiarowali w jego intencji sześć Mszy św.  Wieczny Odpoczynek racz Jej dać Panie!

    Intencje Mszy św.

    Niech Bóg Wam błogosławi na kolejny tydzień życia, nauki i pracy.