UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTĘGO

     Drodzy Parafianie! Uprzejmie proszę Was o cierpliwe i wnikliwe przeczytanie ogłoszeń. Oprócz refleksji nad głębią dzisiejszej Uroczystości są i ważne informacje.

    To pierwsza niedziela w historii Parafii, kiedy to w kościele Mszę św. będzie sprawował sam kapłan, bez fizycznej obecności Ludu Bożego - żywej Wspólnoty Kościoła. Tym niemniej, będę każdego z Was, każdą rodzinę i każdy dom szczególnie oddawał w opiekę Miłosiernego Boga, w Eucharystyczne Serce Zbawiciela i Jego Matki. W Eucharystii i dzięki Niej, w wymiarze duchowej jedności wspólnoty Kościoła z Chrystusem Eucharystycznym i w Nim będziemy jednością w modlitwie i uwielbieniu Boga. W Nim wszyscy jesteście stale objęci Bożą łaską i opatrznością.

   Z uwagi na szczególną sytuację i obecną kwarantannę znacznej części Parafian, po wysłuchaniu sugestii władz kościelnych, chcę zatem poinformować, że w niedzielę 31 maja nie będzie  w naszym kościele parafialnym Mszy św. z udziałem wiernych. Zachęcam, aby parafianie, którzy pragną przeżyć Eucharystię i mogą opuścić swój dom, udali się na Mszę św. do okolicznych kościołów dekanatu czy miasta Lublin.

    W  Uroczystość Zesłania Ducha Św. prośmy Boga, aby zstąpił na nas wszystkich Boży Duch z bogactwem swych darów, prośmy aby „odnowił oblicze naszej ziemi” -  naszej Parafii, całej społeczności i każdego z nas, oblicze naszych serc i sumień … Duch Święty, posłany od Ojca i Syna, prowadzi i uświeca Kościół. Prowadzi i ubogaca Bożymi darami każdego z nas. Otwierajmy swe serca, umysły i sumienia na Jego działanie, aby ustrzec się tak ciężkiego grzechu jakim jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu.  

   Przeżywamy w sposób nowy i wyjątkowy ten czas próby. Pan nas doświadcza, ale nie opuszcza. Módlmy się, wspierajmy, bądźmy solidarni i wytrwali … Nie ulegajmy pokusie łatwych sądów i nie daj Boże pomówień. Robiliśmy wszystko, zarówno my duszpasterze,  jak i Wy, aby ustrzec się przed widmem epidemii, a jednak przyszło nam tak z bliska przeżywać lęk i strach jaki ona niesie. Może i Pan chce nas wypróbować i oczyścić, może skruszyć niektóre serca. Zastanawiam się teraz czy zbyt łatwo nie lekceważyliśmy tych ważnych codziennych „majowych” spotkań na Mszy św. i nabożeństwie, kiedy modliliśmy się o urodzaje i uchronienie od nieszczęść, kataklizmów i epidemii? Musimy sobie z tego także zrobić rachunek sumienia, aby Duch Święty napełnił nas swymi darami, aby nas odnowił, umocnił w pielgrzymce wiary.

   Dzisiaj o północy kończy się formalny czas mojej kwarantanny. Od poniedziałku mogę podjąć wszystkie posługi i obowiązki. Zapraszam tych wszystkich, którzy mogą uczestniczyć w modlitwie, w kościele. Po Nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Jezusa zawsze Eucharystia. W kościele będzie sprawowana tylko jedna intencja, pozostałe w klasztorze. Zachęcam jednak, aby uczestniczyć we Mszy św. w kościele. Staram się – o ile jest to możliwe - informować rodziny i osoby, które zamawiały Mszę św.

     Pragnę ponownie przypomnieć, że nasz kościół, wszystkie jego pomieszczenia i obejście, został profesjonalnie wydezynfekowany w ubiegłą środę. Można w nim zatem bezpiecznie przebywać. Starajmy się wciąż przestrzegać wszelkich zasad higieny, nośmy maseczki i zachowujmy odpowiednią odległość od siebie podczas Liturgii.

      W pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 Adoracja i okazja do spowiedzi św. Tym razem nie będzie rozważania z cyklu „12 obietnic Najśw. Serca Jezusowego”.

    W tym miesiącu odwiedziny chorych będą w czwartek przed uroczystością patronalną Najśw. Serca Jezusowego, czyli będzie to 18 czerwca. Jeśli jakaś Osoba chora i jej rodzina życzy sobie odwiedzin to bardzo proszę mnie powiadomić. W obecnym tygodniu niektóre rodziny chorych mogą być w kwarantannie. Nie chciałbym, aby u chorych pojawiał się jakiś dodatkowy lęk i strach.

    W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. i Nabożeństwo pierwszosobotnie. Tych, którzy mogą bardzo zapraszam do wspólnej modlitwy.

    W przyszłą niedzielę po porannej Mszy św. wspólna modlitwa członków Róż Różańcowych i podanie czerwcowych intencji modlitwy. Spotkanie członków Róży św. Ojca Pio musimy przenieść na okres już powakacyjny.

    Bardzo proszę, aby w przyszłą sobotę 06 czerwca sprzątania kościoła podjęli się wierni z ulic Lublina. Prosimy: Iwonę i Pawła Puzio, Annę i Piotra Woźniak, Agatę i Krzysztofa Skrzypek, Joannę i Jarosława Spiczyńskich, Renatę i Marcina Bednarek, Annę i Dariusza Jamroniuk, Grażynę i Grzegorza Gałązka oraz ewentualnych nowych mieszkańców.

    Życzę Wam czasu pełnego darów Ducha Świętego: ufności, pokoju serca i głębokiej duchowej radości. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.                         

                                                     Ks. Tadeusz Michałek SCJ,  proboszcz

OŚWIADCZENIE  i  INFORMACJA

     Jako Duszpasterze Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, zawsze zatroskani o dobro i zdrowie naszych parafian, chcąc rozwiać wątpliwości i uspokoić nastroje, ponownie oświadczamy, jakie fakty miały miejsce i jaka jest sytuacja na obecną chwilę:

     dnia 17 maja, najprawdopodobniej podczas Mszy św. godz. 11.00, obecna w kościele osoba zakażona koronawirusem miała kontakt z trzema księżmi z naszej wspólnoty (w tym chodzi o duszpasterzy Parafii). Fakt zakażenia ujawnił się dopiero w poniedziałek 25. maja ok. godz. 16.00, gdy wymienieni księża otrzymali taką informację od SANEPiDu jako efekt wywiadu lekarskiego z osobą zakażoną. Księża od razu zostali poddani kwarantannie. Od tego momentu nie sprawowali już żadnych nabożeństw w kościele. Tylko na jeden dzień obowiązki zostały podjęte przez innych księży ze wspólnoty. Kolejnym etapem było poddanie kwarantannie także pozostałych członków Wspólnoty w Pliszczynie, którzy nie mieli jednak bezpośredniego kontaktu z zakażonym.

    Po przeprowadzonych we wtorek 26 maja badaniach (i powtórzonych w środę dla ks. proboszcza) dwóch księży (w tym wikariusz) otrzymali wynik pozytywny i zostali poddani dalszym procedurom związanym z ich leczeniem. U ks. proboszcza wykluczono zakażenie koronawirusem. Pozostali księża ze wspólnoty są pod opieką Sanepidu i przechodzą testy.

    Dzięki zaangażowaniu i pomocy władz Gminy Wólka: kościół, dzwonnica i całe otoczenie zostały poddane dezynfekcji przez profesjonalną firmę. Miało to miejsce w środę w godzinach wieczornych. Kościół na chwilę obecną jest zamknięty. Ewentualną posługę duszpasterską w najbliższym czasie podejmą księża przybyli z zewnątrz (z poza Wspólnoty Księży Sercanów).

    Odnośnie działalności duszpasterskiej informacje i ogłoszenia będą podawane na bieżąco, począwszy od najbliższej soboty, 30 maja.

   Dziękujemy za wszelkie wyrazy jedności, pamięci w modlitwie i życzliwości. Wzajemnie wspierajmy się i obdarzajmy darem modlitwy. Starajmy się nie winić nikogo za zaistniałą sytuację, bo tego nikt ani nie zamierzał, ani nie chciał… Wspólnie, w duchu odpowiedzialności i troski przejdźmy to trudne, a nawet bolesne doświadczenie. Chrystus wskazuje nam jasną drogę i przypomina o tym, abyśmy „niosąc krzyż” wybaczali i modlili się za wszystkich, którzy nas ośmieszają, niesłusznie oskarżają i oczerniają…

    Wszystkich proszę o gorliwą codzienną modlitwę. Prośmy zwłaszcza o zdrowie dla wszystkich zakażonych w Polsce i na świecie. Módlmy się za naszą Parafię. Polecajmy Matce Najśw. wszystkie służby i instytucje zaangażowane w niesioną nam pomoc i walkę z koronawirusem. W naszej wspólnocie zakonnej stale powierzamy te intencje Miłosiernemu Bogu i Jego Matce.

                                                                                                              Ks. Tadeusz Michałek, proboszcz

 

Pliszczyn, 29.05.2020 r.