Urodzony 15 XII 1948 w Załężu koło Jasła; po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 1972 rozpoczął studia w Instytucie Muzyki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; w tym czasie uczestniczył w akcjach zbierania ludowych śpiewów religijnych na terenie Polski.

W 1977 obronił pracę magisterską Problem wariabilności międzystroficznej polskich śpiewów religijnych z żywej tradycji napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. B. Bartkowskiego i został zatrudniony w Instytucie Muzyki Kościelnej.

W roku 1980 został sekretarzem redakcji opracowującej na zlecenie Episkopatu Polski Śpiewnika Liturgicznego. Następnie został asystentem przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierowanej przez ks. prof. B. Bartkowskiego. W 1992 obronił rozprawę doktorską Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji, a w 1997 został adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL.

W 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce oraz dorobku naukowego; został także kierownikiem Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii; od 2005 do 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Współpracował z różnymi ośrodkami krajowymi, uczestniczył we wspólnie prowadzonych badaniach nad historią, żywą tradycją i praktyką wykonawczą śpiewów religijnych w Polsce. Efektem tych badań jest zbiór ponad 22 000 pieśni zebranych w całej Polsce, a także edycje kilku śpiewników i zbiorów pieśni oraz innych opracowań; jest członkiem kilku towarzystw naukowych i współpracuje z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

Wieloletni organista w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, założyciel chóru parafialnego, kompozytor licznych aranżacji muzycznych do pieśni i muzyki liturgicznej.

 We wspomnienie św. Cecylii - 22 listopada ubiegłego roku, Abp Stanisław Budzik przyznał Panu Profesorowi Antoniemu odznaczenie "Lumen Mundi" w uznaniu - jak sam zaznaczył - "ewangelicznej postawy, dzięki której łatwiej można zrozumieć słowa papieża Franciszka: „wiara nie mieszka w mroku, jest ona światłem dla naszych ciemności” („Lumen fidei” 4). – Przekazuję wyrazy głębokiej wdzięczności za wieloletnią pracę dydaktyczną, naukową i wydawniczą w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim – gratulował Pasterz."

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Pliszczynie w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 14.00.

"Różaniec z intencjami" za żywych odbędzie się (UWAGA!) wyjątkowo w najbliższą sobotę o godzinie 17.30 (po Mszy Świętej).

Często modlimy się za zmarłych, często brak nam czasu na modlitwę, często chcemy by ktoś nas wsparł nas w naszej modlitwie. Przynieść swoją intencję, napisaną na kartce, włóż do skrzynki z intencjami. Będziemy się modlić w tych intencjach wraz z Sercańską Wspólnotę Świeckich i innymi grupami.

 

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania i wszyscy zainteresowani podaję link do grupy jaka założona została na facebook-u. Tam najwięcej i najszybsze informacje, tam propozycje materiałów by wiedzieć więcej. Administratorem jest ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ, zdeklaruj się, że chcesz należeć do grupy a zostaniesz przyjęty.

https://www.facebook.com/groups/851774184862665/

Modlitwa w duchu Taize

Sobota (6.09) godzina - 18.30, chcemy się modlić za chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzi oraz o pokój na Ukrainie. Modlitwa Słowem Bożym, śpiewem, ciszą, to duch Taize, który przemawia....

 

 

Niedziela Palmowa w Pliszczynie.

                 Pomimo nie najlepszej pogody główna msza Niedzieli Palmowej zgromadziła bardzo dużą ilość wiernych w tym dzieci. Pierwszy raz od wielu lat procesyjny pochód z tradycyjnymi palmami przeszedł wokół kościoła, by z uroczystym Hosanna obwieścić wjazd Chrystusa do naszej świątyni. Piękna liturgia ubogacona bardzo licznym udziałem ministrantów, miejscowej drużyny harcerskiej, która po mszy prowadziła akcję naboru oraz śpiewem opisu Męki Pańskiej wg św. Jana przygotowanej przez Postulantów zakończona została konkursem palm wykonanych własnoręcznie . Konkurs wygrały Klaudia i Natalia Ponikiewskie z Kolonii Pliszczyn, na drugim miejscu były Deborah i Melissa Basso z Łysakowa a na trzecim Bartek Ciesielczuk z Pliszczyna. Największe palmy przygotowane przez uczniów naszego Gimnazjum w ramach szkolnego projektu nie brały udziału w konkursie.

              Wieczorem wierni naszej parafii wzięli udział w tradycyjnej już Drodze Krzyżowej ulicami naszych wiosek przygotowanej przez młodzież wraz z ks. Jarosławem.  Trasa rozpoczynała się pod kościołem i wiodła przez Zagrody, Łysaków i Pliszczyn, by zakończyć się pod kościołem.