W niedzielę 12 listopada udaliśmy się do Zamościa, zwanego perłą renesansu czyli najnowocześniejszego miasta ówczesnej Europy. Miasto to zostało założone pod koniec XVI w. przez Jana Zamoyskiego. Ówczesną twierdzę liczącą 3 tysiące mieszkańców wybudowano w szczerym polu, przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Głównym architektem został pochodzący z Padwy, Włoch - Bernardo Morando, który na 24-hektarowej powierzchni zaprojektował nie tylko piękne, ale także funkcjonalne miasto, mające w swoich murach: Rynek Wielki, place: Solny i Wodny, pałac, kolegiatę mogącą pomieścić jednocześnie 3000 wiernych, czyli wszystkich mieszkańców, ratusz, akademię, kilka wzorcowych kamienic i ok. 250 domów.

Dnia 9 października 2017 nastąpił upragniony dzień przyjęcia do Postulatu dla naszych kandydatów. Po przeżyciu skupienia, które przeprowadził ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ, nastąpiło uroczyste włączenie 6 kandydatów w szeregi postulantów naszego Zgromadzenia. W gronie tym znalazło się czterech Polaków oraz jeden kandydat z Mołdawii i jeden z Chorwacji. Nasi najmłodsi współbracia poświęcili swoje życie Bożemu Sercu poprzez odczytanie specjalnego aktu ofiarowania, a na znak włączenia do Zgromadzenia otrzymali sercańskie krzyżyki. Uroczystości przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Sławomir Knopik. W swojej homilii mówił o Jonaszu, który uciekał przed swoim powołaniem, a także o bogatym młodzieńcu, który poszukiwał czegoś więcej w swoim życiu, ale przestraszył się postawionych mu wymagań. Podobnie jest z naszym powołaniem, w którym obydwie te postacie w jakiś sposób odnajdują swoje odzwierciedlenie. Uroczystość przyjęcia do postulatu w formalny sposób rozpoczęła regularną formację naszych postulantów, którzy z początkiem października uczestniczą już w przewidzianych programem wykładach i konferencjach.