Nasze obchody rozpoczęliśmy od udziału we Mszy świętej w archikatedrze lubelskiej, którą celebrował arcybiskup Stanisław Budzik. Archikatedra została zapełniona przez licznie zgromadzonych wiernych. Udział w tej Eucharystii był dla nas szczególny ze względu na jej uroczysty charakter. Śpiew pieśni Gaude Mater PoloniaBoże coś Polskę czy Z dawna Polski Tyś Królową w wykonaniu chóru katedralnego pozwolił nam jeszcze lepiej przeżyć tę świętą liturgię. Salwy  honorowe, a także licznie obecne poczty sztandarowe sprawiły, że Msza święta była bardzo podniosła.

W homilii  metropolita lubelski nakreślił wiernym to, w jaki sposób mają dbać o dobro Ojczyzny, jej piękno, rozwój, mimo pojawiających się antagonizmów czy podziałów. Ksiądz arcybiskup podał przykład pozytywnych postaw świadczących o miłości do Ojczyny, do których można zaliczyć szacunek, cierpliwość wobec innych obywateli, myślących czasami inaczej, ale też dawanie dobrego przykładu bliźnim, dążenie do jedności mimo podziałów. Metropolita uwypuklił rolę dziedzictwa kulturowego Polski, odnosząc się do dzieł wybitnych Polaków, między innymi Adama Mickiewicza. Wspomniał o postaciach, których obecność była kluczowa dla niepodległej Polski, do których zaliczył Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego.

Po zakończonej Mszy świętej udaliśmy się na Plac Zamkowy, aby tam uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach świeckich. Odbyły się powitania i przemowy przedstawicieli władz miasta i województwa. Pan wojewoda wręczył odznaczenia wyróżnionym żołnierzom. Nastąpił też apel pamięci i złożenie kwiatów. Później odbył się koncert orkiestry wojskowej i defilada kompanii honorowej, która pokazała kunszt wojskowej parady. Następnie przeszliśmy do ronda pod Zamkiem, aby tam uczestniczyć w odsłonięciu  Masztu Niepodległości.

Po skończonych  uroczystościach spędziliśmy jeszcze trochę czasu w Lublinie, oglądając ważniejsze kościoły, takie jak np. kościół ojców dominikanów, w którym znajdują się relikwie drzewa krzyża świętego czy sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Doszliśmy do Krakowskim Przedmieściem do Placu Litewskiego, a potem dalej w stronę KUL aż do Ogrodu Saskiego. Spotykaliśmy po drodze licznych mieszkańców, którzy tak jak my cieszyli się świętowaniem tej wyjątkowej rocznicy w historii naszej Ojczyzny.