Pod troskliwymi skrzydłami wychowawcy, ks. Stanisława Grucy i p. Wiesława Poleszaka udaliśmy się na teren Sądecczyzny, która ostatnimi dniami obficie otuliła sie powłoką białego puchu. Korzystając z dobrych warunków narciarskich szusowaliśmy na stokach Tylicza i Krynicy. W wolnych chwilach poznawaliśmy region turystycznie, wędrując ścieżkami krynickiej Góry Parkowej i Deptaku, jak również wzdłuż stacji tylickiej Drogi Krzyżowej. Ponadto nawiedzając kościoły w Binczarowej, Florynce i Koszycach Małych odkrywaliśmy rąbek historii polskich Sercanów.