Punktem kulminacyjnym tego dnia była Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Henryk Lachur SCJ. W uroczystościach wzięli także udział współbracia z klasztoru oraz licznie przybyli goście. W wygłoszonej homilii kaznodzieja zachęcał wiernych do przemiany swojego życia: „Każdy z nas powinien być chlebem, którym pokrzepia się bliźni stojący obok nas…”. Po skończonych uroczystościach kościelnych, dalsza część dożynek odbyła się w przyklasztornym ogrodzie, gdzie na wszystkich czekało wiele atrakcji.