Wydarzenie to było min. okazją do dziękczynienia Bogu za wiarę oraz misjonarzy, którzy ją krzewią w różnych stronach świata. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ordynariusz naszej diecezji, ks. abp Stanisław Budzik. Nie zabrakło również spotkań z misjonarzami oraz dobrej zabawy. W kongresie wzięło udział ok. 700 dzieci wraz z rodzinami i opiekunami.