Dom Zakonny Księży Sercanów
Pliszczyn 78
20–258 Lublin
pliszczyn.scj@scj.pl

Nr rachunku: 10 1160 2202 0000 0002 0072 9805