Uroczystości przewodniczył osobiście ks. Prowincjał Wiesław Święch SCJ. W krótkiej homilii wskazał na cel postulatu, jakim jest rozpoznanie drogi powołania, zarówno od strony kandydata, który zgłasza się do zgromadzenia, jak i ze strony przełożonych, którzy reprezentują Kościół i są odpowiedzialni za weryfikację kandydatów. Odwołał się do postaci Abrahama, który opuścił swoje Ur, aby udać się do ziemi obiecanej, a także do apostołów, których Pan powołał, gdy spotkał ich przy połowie ryb. Na znak włączenia do postulatu Oleg otrzymał nasz sercański krzyż, aby kształtować swoje powołanie na wzór Chrystusa, który do końca nas umiłował. Nowemu postulantowi życzymy owocnego czasu postulatu i utwierdzenia się na drodze powołania.