Dni nawiedzenia stały się czasem modlitwy nie tylko dla nas, ale także dla pliszczyńskich parafian. Zarówno parafianie, jak również w naszej wspólnocie zakonnej staraliśmy się odnowić ducha wiary i bezgranicznego zaufania Boga, wpatrując się w postawę wiary Maryi z Nazaretu. Uroczystością przewodniczył michalita, ks. Antoni Obrzut. W środę popielcową przekazaliśmy obraz wspólnocie oo. Franciszkanów z Chełma.