Dziewięciu młodzieńców (siedmiu z Polski i dwóch z Białorusi) odczytało uroczyście akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa i przyjęło sercański krzyż. Wydarzeniu temu przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Słowomir Knopik SCJ. W homilii skierowanej do najmłodszych członków naszej Prowincji, zwrócił miedzy innymi uwagę na kształtowanie w swoim życiu umiejętności rozpoznawania głosu Boga, tak jak to czynił biblijny Samuel. Radosne warzenie dla całej wspólnoty domu zostało poprzedzone dwudniowym skupieniem, które przeprowadził wieloletni spowiednik postulantów, ks. Adam Raczkowski z Lublina. Dodatkowo uroczystość ta odbywała się w dniu wspomnienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, dlatego  z tej okazji zostały przywiezione z Lublina relikwie i ikona Świętej, tak ważnej dla naszego charyzmatu.