Mszy św. przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił nasz wychowawca, ks. Stanisław Gruca SCJ. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Kazimierza Dolnego, gdzie zobaczyliśmy min. klasztor oo. Franciszkanów, muzeum żydowskie oraz Górę Trzech Krzyży, upamiętniającą wielką zarazę, która dotknęła Kazimierz Dolny w latach 1705 – 1718. Dopełnieniem wyjazdu był grill w pobliskiej okolicy.