Pierwszy raz mogliśmy się przyjrzeć, jak wygląda uroczystość złożenia ślubów zakonnych. Mateusz złożył swoją pierwszą profesję na ręce wikariusza prowincjalnego ks. Sławomira Knopika SCJ. Niemal od razu po skończonych uroczystościach neoprofes Mateusz wyjechał do naszego Seminarium Misyjnego w Stadnikach, gdzie dołączy do swojego rocznika nowicjackiego i podejmie studia filozoficzno-teologiczne. Więcej na stronie nowicjatu.