Zakres prac rozłożony jest na kilka lat. Obejmuje min. wycinkę starych i zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających nasz dom gości, pielęgnację wartościowych i zabytkowych okazów oraz nasadzenia nowych drzew. Projekt realizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.