Dlatego radosnym wydarzeniem wzbogacającym liturgię pierwszej niedzieli adwentu były przeżywane w naszej wspólnocie zakonnej jego prymicje. W celebrację i świętowanie niecodziennego wydarzenia wprowadził nas przełożony wspólnoty ks. Stanisław Gruca SCJ. Homilię natomiast wygłosił ks. Kazimierz Dadej SCJ, który zauważył, że w przypadku ks. Prymicjanta historia zatoczyła krąg. Przed wielu laty klasztor był dla niego miejscem nowicjatu, gdzie wykuwał najpierw swoje powołanie jako brat zakonny. Obecnie wrócił do pliszczyńskiej parafii jako kapłan, pragnący służyć konkretnej wspólnocie wiernych. W Mszy św. uczestniczyli także pracownicy domu oraz grupa oazowa, która w tych dniach przeżywała swoje rekolekcje.