Nasz wyjazd został poprzedzony trwającymi kilka dni porządkami i świątecznym dekorowaniem klasztoru. Utworzono specjalny oddział do „konserwacji powierzchni płaskich” J. Na dzień przed wyjazdem, w  lśniącym refektarzu cała nasza wspólnota, wraz z towarzyszącym nam bpem Józefem Wróblem SCJ, połamała się opłatkiem. Natomiast 22 grudnia pożegnaliśmy na kilkanaście dni mury klasztoru. Do zobaczenia!...:)

Z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pana, życzymy wszystkim współbraciom, gościom i dobroczyńcom wielu łask Bożych od Nowonarodzonego Dziecięcia.