Po duchowym przygotowaniu, w dniu 5 października w obecności radnego prowincjalnego, ks. Jana Strzałki SCJ dwaj kandydaci: Dariusz Trzebuniak i Witali Więckiewicz odczytali akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu. Wydarzeniem tym w sposób oficjalny rozpoczęli swój postulat w Zgromadzeniu Księży Sercanów. W homilii wygłoszonej, kaznodzieja zachęcał nowych postulantów do wdzięczności za dar powołania oraz do wiernego naśladowania Chrystusa i kroczenia za Nim, nawet wtedy gdy pojawią się trudności i nadejdą kryzysy powołania.