Podczas swoich konferencji mówił najpierw o kształtowaniu się powołania naszego Założyciela o. Leona Dehona, o jego determinacji, by wstąpić do seminarium i trudnościach ze strony rodzonego ojca. W drugiej konferencji ks. Krzysztof naświetlił, jakie są oznaki powołania na drogę życia zakonnego i kapłańskiego.

Wreszcie w homilii mówił o postawach Marty i Marii z Betanii, które mogą nam pomóc w budowaniu właściwej relacji z naszym Panem. Po homilii kandydaci odczytali akt ofiarowania swojego życia Bożemu Sercu, a ks. Krzysztof, jako delegat ks. Prowincjała poprzez uroczystą modlitwę przyjął ich do Postulatu. Na znak tego włączenia nałożył im nasze sercańskie krzyżyki. Życzył również nowym postulantom wytrwania na drodze powołania i dobrego przeżycia czasu Postulatu.