W ramach refleksji rekolekcyjnej rozmawialiśmy z młodzieżą na temat poszczególnych próśb zawartych w modlitwie Ojcze nasz. Natomiast podczas wypraw w góry byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie przydzielonych grupek poprzez wyznaczone szlaki tatrzańskie.

Dla nas samych było to chyba pierwsze poważniejsze spotkanie z naszymi Tatrami. W sumie odbyliśmy cztery wyprawy w góry, dzięki czemu mamy teraz orientacyjny obraz naszych gór, poczynając od Tatr Zachodnich aż po Tatry Wysokie. Oczywiście, chodziliśmy jedynie po szlakach bezpiecznych, dostępnych dla młodzieży, ale i z tej perspektywy mogliśmy podziwiać piękno i majestat naszych gór. Nabraliśmy również smaku i ochoty do dalszego wędrowania i zdobywania tych bardziej wymagających szlaków i szczytów.

Wyjątkową atrakcją w czasie rekolekcji było podziwianie kolarzy podczas jednego z odcinków Tour de Pologne, który akurat przebiegał przez Gliczarów. Byliśmy pełni uznania dla kolarzy, którzy z taką łatwością pokonywali bardzo wymagające wzniesienia górskich odcinków prowadzących do Bukowiny.

Cieszymy się, że w ramach naszych wakacji mogliśmy posłużyć młodzieży naszą pomocą i doświadczeniem przez te dni rekolekcji. Mamy nadzieję, że młodzież, tak samo jak my, będzie mile wspominać czas przeżyty w Gliczarowie i że w sercach tych młodych ludzi rozwinie się cząstka tego dobra, które starliśmy się w nich zasiać w tym pięknym czasie.