Niejako kontynuacją obchodów uroczystości ofiarowania Pańskiego, było  spotkanie w Częstochowie. W dniu 7 lutego wybraliśmy się na  nocne czuwanie przy obrazie Pani Jasnogórskiej. Spotkanie to zostało zorganizowanie wspólnie z siostrami Sercankami,  aby podziękować Panu Bogu za ustanowienie święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, które w tym roku świętujemy po raz 250-ty. Głównym punktem modlitewnej nocy była Eucharystia, której przewodniczył prowincjał naszego Zgromadzenia, ks. Artur Sanecki SCJ.