Zagraniczni pielgrzymi i polska młodzież, dzieląc się przez te dni radością i entuzjazmem młodości i przeżywanej wiary wędrowali uliczkami malowniczego Kazimierza nad Wisłą, korytarzami lubelskiej uczelni im. Jana Pawła II oraz wspólnie uczestniczyli w Eucharystii na miejskim stadionie. Przybyli goście poznawali polsko-lubelską historię, kulturę, tradycję,  a także smaki rodzimej kuchni. Różnorodność kultur i języków oraz głęboka wrażliwość przeżywane w Chrystusie stały się okazją do wzajemnego ubogacenia.

Po diecezjalnym etapie spotkania cała grupa, licząca 203 osoby udała się do Stadnik, skąd bezpośrednio uczestniczyła w krakowskim etapie spotkania z papieżem Franciszkiem.  ŚDM to był także wyjątkowy czas dla nas. Jako wspólnota postulatu uczestniczyliśmy w ważniejszych spotkaniach z Ojcem świętym.  Był to z pewnością błogosławiony czs dla każdego z nas.