Na początku głos zabrał metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Następnie zostały wygłoszone 3 referaty. Pierwszy zaprezentowała dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik: Jana Pawła II „Veritatis splendor” – drogowskazy dla życia spełnionego. Drugi przedstawił o. Stanisław Tasiemski OP: Zagrożenia prawdy w środkach społecznego przekazu – „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy” (VS 99). Tekst ks. dra Manfred Deselaers, niemieckiego kapłana pracującego przy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu pt. „Veritatis et post veritatis, odczytała pani Ewa Bednarkiewicz.

Po prezentacji referatów odbyła się dyskusja z udziałem uczestników seminarium, której moderatorem była pani redaktor Ewa Czaczkowska. Odważne pytania zadawał też nasz postulant Michał Koźbiał.

W seminarium uczestniczyli zwłaszcza stypendyści Fundacji Jana Pawła II, za których w Lublinie są odpowiedzialni nasi księża Jan Strzałka oraz Robert Ptak.