Podczas tych świątecznych dni, kiedy przeżywamy tajemnice narodzin Bożego Syna, z wiarą oddajmy cześć Wcielonemu Słowu, adorując Żłóbek, śpiewając kolędy, łamiąc się białym opłatkiem i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia, a nade wszystko przyjmując Go w Komunii Św.