Czas wizytacji to okazja do wspólnej modlitwy, spotkania i rozmów z księdzem prowincjałem. Przewodniczy on wtedy mszy świętej, głosi homilię i zapoznaje się z bieżącymi sprawami wspólnoty. Jest to więc okazja do dzielenia się tym, co dobre i piękne, ale również szczerego mówienia o tym, co trudne i wymagające poprawy.

W dniu wizytacji w blasku wiosennego słońca zaczęły ujawniać się pierwsze wiosenne kwiaty.