Postulat...


Pierwszym etapem formacji do życia zakonnego i kapłaństwa jest roczny postulat.

   W czasie jego trwania kandydaci do Zgromadzenia starają się przede wszystkim rozpoznać autentyczność otrzymanego od Pana Boga daru powołania. Ponadto podejmują wysiłki w celu wzmocnienia w sobie predyspozycji do życia wspólnotowego, osiągnięcia odpowiedniego poziomu formacji duchowej, pogłębienia życia modlitwy i praktyk cnót chrześcijańskich. W postulacie ukazuje się również kandydatom do życia zakonnego istotę powołania sercańskiego, zapoznaje się ich z postacią Ojca Założyciela i historią Zgromadzenia, przybliża się główne formy posługi apostolskiej i misyjnej Zgromadzenia oraz istotne elementy duchowości sercańskiej jak: kult Bożego Serca, adorację wynagradzającą, poświęcenie i bezinteresowność, wrażliwość na ubóstwo duchowe i materialne świata. Na tym etapie formacji realizowany jest również wymiar intelektualny, określony dokumentach w Zgromadzenia. W programie przewidziany jest również czas na wypoczynek, sport i zajęcia fizyczne.

    Główna odpowiedzialność za formację postulantów spoczywa na osobie magistra, chociaż cała wspólnota postulatu bierze udział w formacji kandydatów do Zgromadzenia. Magister towarzyszy postulantom w ich rozwoju ludzkim i duchowym. Zachęcając kandydatów do wierności zasadom życia chrześcijańskiego oraz wprowadzając ich w charyzmat sercański, sam służy im pomocą i przykładem.

© 2012-2016, Księża Sercanie w Pliszczynie